За ВУЗФ

Професионална реализация

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

ОБУЧЕНИЕТО ВЪВ ВУЗФ –  КЛЮЧ КЪМ УСПЕХА

Ние ви гарантираме, че във ВУЗФ  ще направите най-добрия избор на кариера! Благодарение на отличните  ни връзки с бизнеса, пътят на професионалното ви развитие може да започне в едни от най-престижните компании в България.

Още докато учите, ще развиете ценни професионални умения, които според единодушното мнение на нашите партньори, са висококонкурентни на пазара на труда.

Впечатляващият процент на професионална реализация на нашите възпитаници показва, че финансовата инвестиция, която вие и вашите родители влагате в обучението си във ВУЗФ, е обезпечена от престижното образование, което ние ви предлагаме.

Какво постигнахме до момента
повече от 90 % от завършилите нашия университет работят в едни от най-престижните институции в България
от тях над 30 %  имат кариера на мениджъри и директори на застрахователни и финансови компании или управляват собствени фирми

По официални данни повечето от завършилите студенти работят като:
аналитични, финансови и застрахователни специалисти
финансови консултанти
одитори
счетоводители
мениджъри
управители и директори на застрахователни, финансови и счетоводни агенции и дружества

Компаниите, в които най-често се търсят възпитаниците на ВУЗФ са:

 Банка ДСК
 УниКредит Булбанк
 Райфайзенбанк
 Обединена Българска Банка
 Първа инвестиционна банка
 Банка Пиреос
 Централна кооперативна банка
 Асет Банк
 Пощенска банка
 Про Кредит банк
 ING България
 Алианц България Холдинг
 Дженерали България Холдинг
 Застрахователна компания „Лев Инс”
 Застрахователно дружество „Евроинс”
 Застрахователно дружество „Булинс”
 Българска стопанска камара
 Гаранционен фонд

Мнението на завършилите студенти за предлаганото във ВУЗФ обучение е много важно за нас. Поради това всяка година Центърът за кариерно развитие провежда анкетно проучване сред дипломантите.

През 2013 г. резултатите от проучването отчетоха повишаване на удовлетвореността на завършилите студенти: 
от качеството на обучението, предлагано в университета
от отличната материална база
от преподавателите от практиката, които отделят индивидуално внимание на всеки студент.


 

Разработка от Калипърс