За ВУЗФ

Дисциплинарен съвет

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

СЪСТАВ
на дисциплинарния съвет към Висшето училище
по застраховане и финанси

1. Председател: проф. д-р Виржиния Желязкова, заместник-ректор по учебната  дейност и качеството
2. Членове: доц. д-р Яким Китанов, декан на академичната програма
проф. д-р Огняна Стоичкова, ръководител на учебния съвет „Финанси”
проф. д-р Радослав Габровски, ръководител на учебния съвет „Застраховане и осигуряване”
доц. д-р Десислава Йосифова, ръководител на учебния съвет „Счетоводство и контрол”
Недко Минков, директор на дирекция „Учебна дейност”
Мирела Смилкова, председател на студентския съвет към висшето училище

Разработка от Калипърс