За ВУЗФ

Рецензии и становища на научното жури

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
Кандидат доц. д-р Виржиния Иванова Желязкова.
 

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „професор” по научното направление 3.8. „Икономика (Финансови аспекти на кръговата икономика и екологичния риск), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 68 от 17.08.2018 г.).

Рецензия д.ик.н. Методи Димитров Христов

Рецензия проф. д-р Снежана Башева

Рецензия проф. д-р Дарина Русчева Тодорова

Становище д-р Румен Йорданов Брусарски

Становище проф. д-р Евгени Петров Станимиров

Становище д-р Стоян Стоянов

Становище проф. д-р Радослав Минчев Габровски

 

 

Kандидат д-р Теодора Милчева Лазарова.

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление 3.7. „Администрация и управление (Управление на човешките ресурси и лидерство)”, обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 30 от 03.04.2018 г.) с единствен кандидат д-р Теодора Милчева Лазарова.

Рецензия доц. д-р Даниела Николаева Илиева-Колева

Рецензия проф. д.ик.н. Йосиф Илиев

Становище доц. д-р Григорий Вазов

Становище доц. д-р Веселина Русинова

Становище доц. д-р Виржиния Иванова Желязкова

Становище проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев

Становище проф. д.ик.н. Росица Рангелова

 


Кандидат: д-р Красимир Тодоров 

 

 

Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „доцент” по научното направление 3.7. „Администрация и управление (Стратегическо управление и бизнес моделиране)”, обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник бр. 103/28.12.2017 г.) с единствен кандидат д-р Красимир Тодоров Тодоров.

 

 

Рецензия доц. д-р Даниела Николаева Илиева-Колева

Рецензия проф. д.н. Борислав Борисов 

Становище доц. д-р Ангел Стоянов Доралийски

Становище Доц. д-р Маню Тодоров Моравенов 

Становище проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев

Становище проф. д-р Радослав Минчев Габровски

Становище Проф. д.ик.н. Румен Младенов Георгиев

 

 


 

Кандидат: доц. д-р Григор Димитров 

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Григор Димитров по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „професор” по научното направление 3.8. Икономика (финансиране на осигурителните и здравните системи), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник бр103/28.12.201г., ). Рецензии и становища на членовете на научното жури по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност „професор” по научното направление 3.8. Икономика (финансиране на осигурителните и здравните системи), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник бр103/28.12.201г., )

Рецензия проф. д-р ик.н. Нено Павлов

Рецензия проф. д-р Тихомира Златарова

Рецензия проф. д-р Йордан Атанасов Христосков

Становище проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров

Становище доц. д-р Георги Николов

Становище проф. д-р Радослав Минчев Габровски

Становище проф. д-р Златица Георгиева Петрова

 


 

Разработка от Калипърс