За ВУЗФ

Онлайн информационни ресурси на свободен достъп

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Business studies teaching and education resources: Biz/ed
Уеб сайт за студенти и преподаватели по стопанско управление, икономика, счетоводство, туризъм и др.

RFE (Resources for Economists on the Internet)
Ресурси за икономисти в Интернет

Vox (Research-based policy analysis and commentary from leading economists)
Научноизследователски стратегически анализи и коментари от водещи икономисти

WebEc (World Wide Web Resources in Economics)
Онлайн ресурси за икономисти

RePEc: Research Papers in Economics
Научни статии по икономика

MIT Open Course Ware
Свободни за разпространение материали за почти всички учебни дисциплини

ResearchGATE
Най-голямата социална мрежа за учени и изследователи от цял свят

 

Разработка от Калипърс