За ВУЗФ

Кръгла маса

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
Сборник „Застраховане на спортисти”, 2006 г.
Сборник „Застраховане на спортисти”, 2006 г.
Сборник „Застраховане на спортисти”, 2006 г.
В този сбонник са включени докладите и изказванията от „кръглата маса”, проведена през м. декември 2005 г. Инициатор и неин основен организатор е ВУЗФ. Включените материали представляват определен интерес освен за студентите, така също и за застрахователите, спортните организации, научни работници и специалисти от практиката.

 

 

Всичките тези издания на Висшето училище по застраховане и финанси могат да се намерят в книжарницата на ВУЗФ.

Разработка от Калипърс