За ВУЗФ

Поредица "Дискусионен форум"

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
Дискусионен форум бр. 5, 2008 г.
Дискусионен форум бр. 5, 2008 г.
Дискусионен форум бр. 5, 2008 г.

(Материали от дискусия, проведена на 19.11.2007 г.)

тема: „Професионалното финансово консултиране – състояние и перспективи”
автори на основните доклади: Любомир Христов, Брендан Гленън, Бисер Петков, д-р Румяна Сотирова, Камен Димитров, Пламен Ялъмов

Прочети повече...


 
Дискусионен форум бр. 4, 2007 г.
Дискусионен форум бр. 4, 2007 г.
Дискусионен форум бр. 4, 2007 г.

(Материали от дискусия, проведена на 23.02.2007 г.)

тема: „Застраховане и осигуряване: общи черти и различия”;
участници/ автори: доц. д-р Йордан Христосков, доц. д-р Боян Илиев,
гл. ас. д-р Румен Ерусалимов, г. ас. д-р Пламен Йорданов.

Прочети повече...


 
Дискусионен форум бр. 3, 2006 г.
Дискусионен форум бр. 3, 2006 г.
Дискусионен форум бр. 3, 2006 г.

(Материали от дискусия, проведена на 15.10.2006 г.)

тема: „Приватизация в социалното осигуряване”;
автор: доц. д-р Йордан Христосков.

Прочети повече...


 
Дискусионен форум бр. 2, 2005 г.
Дискусионен форум бр. 2, 2005 г.
Дискусионен форум бр. 2, 2005 г.

тема І: „Държавни изисквания, проблеми и организация на въвеждане на система за натрупване и трансфер на кредити”; автор: доц. д-р Георги Генов (УНСС)
тема ІІ: „Сравнителен международен анализ на учебни планове в областта на фэинансите, счетоводството и контрола (бакалавърска и магистърска степени на обучение)”; автори: доц. д-р Огнян Симеонов, Атанас Динков, Иво Апостолов, Иво Коев (УНСС).

Прочети повече...


 
Дискусионен форум бр. 1, 2004 г.
Дискусионен форум бр. 1, 2004 г.
Дискусионен форум бр. 1, 2004 г.

тема:  „Възможности за съставяне и използване на баланс на паричния оборот”
автор: проф. д.ик.н. Методи Христов

Прочети повече...


 

 

Всичките тези издания на Висшето училище по застраховане и финанси могат да се намерят в книжарницата на ВУЗФ.

Разработка от Калипърс