За ВУЗФ

Годишници

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
Том VII на Годишника за 2011
Том VII на Годишника за 2011
Том VII на Годишника за 2011

 
Том VI на Годишника за 2010
Том VI на Годишника за 2010
Том VI на Годишника за 2010

 
Том V на Годишника за 2009 г.
Том V на Годишника за 2009 г.
Том V на Годишника за 2009 г.
 

 
Том ІV на Годишника за 2008 г.
Том ІV на Годишника за 2008 г.
Том ІV на Годишника за 2008 г.

В том ІV на Годишника на ВУЗФ (2008 г.) са поместени студии от доц. д-р Лалко Дулевски, доц. д-р Светослав Масларов (в съавторство с Ирена Николова), доц. д-р Иванка Петкова, доц. д-р Огнян Симеонов и хон. ас. Енчо Жеков. Темите, върху които е сложен акцентът в този том са свързани с теоретико-методологическите въпроси на трудовия пазар, с валутния риск и неговото управление в условия на финансова глобализация, с инструментите за прехвърляне на кредитен риск, а също така и с проблемите на контролинга и анализа на изменението на осигурителната основа.

Виж целия годишник


 
Tом ІІІ на Годишника за 2007 г.
Tом ІІІ на Годишника за 2007 г.
Tом ІІІ на Годишника за 2007 г.

В том ІІІ на Годишника (2007 г.) са включени студии от проф. д-р Пенка Стефанова, доц. д-р Боян Дуранкев, доц. д-р Светослав Масларов, доц. д-р Румяна Нейкова и доц. д-р Надежда Николова. Разработките са посветени на рисковите експозиции на банките, финансовия маркетинг и устойчивото развитие, на реинженеринга в застраховането, както и на някои приложни аспекти на концепцията за различната времева стойност на парите.

Прочети повече...


 
предишна страница страница1от 2следващ

 

Всичките тези издания на Висшето училище по застраховане и финанси могат да се намерят в книжарницата на ВУЗФ.

Разработка от Калипърс