Студенти

За ВУЗФ

Управление на чов. ресурси и лидерско поведение

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Магистърската степен на специалността "Управление на човешките ресурси и лидерско поведение" представлява модерна област, застъпена в академичната практика на световните университети. Програмата има за цел да подготви топ-мениджъри и съвременни лидери, които да притежават умения за ръководство и управление на държавни и частни институции, и компетенции за изследване, анализ и диагностика на организацията и поведението на нейните членове.

Успешно завършилите магистърската програма могат да работят като мениджъри във  всички организации от държавния и частния сектор, като организационни консултанти, специалисти по организационна диагностика, експерти по коучинг, по управление на човешките ресурси и подбор на персонала, както и да изпълняват ръководни функции, свързани с дейността на публичната администрация. Чрез включване в допълнително организирани квалификационни курсове участниците в програмата получават два сертификата – по управление на човешките ресурси  и по коучинг.

График на изпитите от зимен семестър на учебната 2015/2016 година
Разработка от Калипърс