За ВУЗФ

Управление на човешките ресурси

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Допълнителна квалификация по УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Повишеното търсене на специалисти в тази област  е резултат от новата роля на човешкия фактор в управлението на стопанския, културния и политическия живот, която се свързва с неограничения ресурс на човешкото познание и възможността то постоянно да се обновява и мултиплицира според промените в глобалната среда. Потребността от тази квалификация се обуславя и от нуждата да се осигурят допълнителни знания на действащи ръководители и специалисти, които трябва професионално да решават въпросите за мотивацията на служителите, на работните групи и екипи за активна дейност и оползотворяване на човешкия ресурс, както и за формиране на нагласа за постоянно учене и обновяване на знанията.

Обучаваните в тази програма получават знания в областта на работата в екип, регионалните европейски политики по човешките ресурси, управлението на труда и организацията на възнагражденията,  облагането и осигуряването, методите и техниките за мотивация, оценяването на служителите и за подбор на качествен персонал.

Повече информация можете да видите във файла по-долу.

За информация и записване:

стая № 407
тел.: 02/4015820
моб.: 0888 415144
e-mail: mkamenov@vuzf.bg


 
Разработка от Калипърс