За ВУЗФ

Ръководство и административен състав

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

 

Апостол Апостолов

Председател на настоятелството и президент на ВУЗФ

 доц. д-р Григорий Вазов

Ректор

тел.: +359 2 401 58 03
е-mail: vazov@vuzf.bg

Детелина Смилкова
Вицепрезидент на ВУЗФ

тел.: +359 2 401 58 03
е-mail: smilkovadetelina@hotmail.com

гл. ас. д-р Радостин Вазов
Административен директор на ВУЗФ

стая № 308
тел.: +359 2 401 58 09
e-mail:
vazov_rado@vuzf.bg

доц. д-р Георги Николов

Главен секретар на ВУЗФ


 стая № 408
тел.: +359 2 401 58 02
е-mail: gnikolov@vuzf.bg

Мирена Шилева
Началник на кабинета на ректора


тел.: +359 2 401 58 32
e-mail:  mshileva@vuzf.bg

Гергана Генова
Офис мениджър

тел.: +359 2 401 58 03
моб.: +359 884 593 858

e-mail: assistant@vuzf.bg
 

Недко Минков
Директор на дирекция "Учебна дейност"


стая № 304 
е-mail:
nminkov@vuzf.bg

  Момчил Гребеничарски 

Главен счетоводител

 

стая № 207
тел.: +359 2 401 58 10
e-mail: mraikov@vuzf.bg 

 Марияна Баждарова

Финансов директор


стая № 306 
тел.:   +359 2 401 58 05
e-mail: mbajdarova@vuzf.bg

Марио Каменов
Директор на Център за продължаващо и професионално обучение

стая № 407
тел.: +359 2 401 58 20
моб.: +359 888 415 144
е-mail: mkamenov@vuzf.bg

Паула-Анастасия Сбиркова

Експерт комуникации 

стая № 307
тел.: +359 2 401 15 829
моб.: +359 887 267 246
е-mail: psbirkova@vuzf.bg

 Юлияна Георгиева

Мениджър комуникации и кариерно развитие

 

стая № 307
тел.: +359 2 401 58 07

моб.: +359 888 443 096

е-mail: jgeorgieva@vuzf.bg

Стефка Тодорова

Организатор по дистанционното обучение

 

Стая № 206
тел.: +359 2 401 58 12
 e-mail: office@vuzf.bg, stodorova@vuzf.bg

 Росица Петрова

Директор на Центъра за  научни изследвания и
докторантско обучение  


Стая № 406
тел.: +359 2 401 58 19
e-mail: r_petrova@vuzf.bg  

Елена Костова

 
Фронт офис Мениджър

 

 

тел.:+359 2 401 58 11
моб.: + 359 888 101 382
e-mail: info@vuzf.bg

 Катя Цонева

Организатор по учебната дейност

Стая № 205
тел.: +359 2 401 58 06
e-mail: kconeva@vuzf.bg

  Милка Рускова
Директор на издателствотоСтая № 406
tel.: +359 2 401 58 15
e-mail: mruskova@vuzf.bg

 

Мирела Янакиева
Председател на Студентския съвет

стая № 306
е-mail: msmilkova@vuzf.bg

  

Ирена Малинова

  Началник на библиотеката на ВУЗФ

 

 тел.: +359 2 401 58 26
 е-mail: library@vuzf.bg

 

 

 

Росица Георгиева

Библиотекар

тел.: +359 2 401 58 26
e-mail: rgeorgieva@vuzf.bg

 

 

 

 

Борянка Петрова

Специалист ТРЗ

Стая № 208
тел.: +359 2 401 58 36
e-mail: bpetrova@vuzf.bg  

 

 Десислава Лещарова

Организатор по учебната дейност


Стая № 205
тел.:+359 2 401 58 06
e-mail: dleshtarova@vuzf.bg 

Ели Димитрова

Счетоводител

 

Стая № 209
тел.: +359 2 401 58 16
e-mail: edimitrova@vuzf.bg

Радка Милчева

Началник на отдел "Студенти"


Стая № 204
e-mail: rmilcheva@vuzf.bg

 Радмила Златкова

Организатор по учебната дейност

тел.: +359 2 401 58 27
е-mail: rzlatkova@vuzf.bg

 

 Стоян Георгиев

Главен системен администратор

 

Стая № 210
тел.:+359 2 401 58 35
e-mail: sgeorgiev@vuzf.bg

 

 

 

 

 

 

 Системен администратор

 

Стая № 210
тел.:+359 2 401 58 17
e-mail:

 

 

 

 

Разработка от Калипърс