За ВУЗФ

Въвеждащо обучение по експорт

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) през м. април 2011 г. организираха въвеждащо обучение на тема „Придобиване на външнотърговски умения за представяне и излизане на външни пазари”.

Въвеждащото обучение е насочено към фирми, които нямат голям експортен опит. Целта е малките и средните предприятия (МСП) да придобият външнотърговски умения и да се създаде капацитет за извършване на собствена външнотърговска дейност за излизане на европейски и други световни пазари. Обучението има за цел да повиши интереса и да стимулира българските предприятия да стартират дейности, свързани с износ и присъединяване към международни мрежи за бизнес коопериране. То ще осигури достъп на предприятията до информация за интернационализация на бизнеса, включително при използване на възможностите на информационно-комуникационните технологии, и ще насърчи въвеждането на успешни практики за интернационализация на МСП.

Обучението бе организирано в градовете Шумен, Добрич, Силистра, Разград, Търговище, Перник, Габрово, Ловеч, Кюстендил и София, като в него взеха участие над 250 души на МСП.

По-долу можете да видите презентациите по темите, представени на обучението от лекторите и експертите на ВУЗФ и ИАНМСП

Presentation_OPC
21.04.11, 1 378 kb
REP_Info day
21.04.11, 540 kb
Info day
21.04.11, 777 kb
Foreign trade
21.04.11, 1 058 kb
Strategic marketing
21.04.11, 816 kb
Deal for international sale
21.04.11, 1 036 kb
BASIC Steps of export
21.04.11, 530 kb

 

Университетът предлага  елитно образование,  иновативни  методи на обучение, базирани на високи технологии:

Гъвкавост – избор на собствено темпо на обучение от всяка точка на света и по всяко време.
 
Удобстводистанционното обучение с интернет е достъпно за всеки компютър, свързан към интернет. Непрекъснат достъп до учебните аудио и видео интерактивни материали.

Комуникация – онлайн комуникация между студенти и преподаватели, специализирани форуми, синхронни чат комуникации.

Специализации – в областите финанси, счетоводство и контрол, застраховане и осигуряване.

Разработка от Калипърс