За ВУЗФ

Бизнес администрация

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Допълнителна квалификация по БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

Чрез тази програма се осигуряват актуални знания както за начинаещи, така и за действащи мениджъри и административен персонал, които трябва да решават навременно и компетентно възникващите проблеми в управлението на бизнеса.

Участниците в обучението получават знания в областта на стратегическото управление, предприемачеството, управленското консултиране, управлението на трудовите отношения и организацията на възнагражденията, социалното и здравно осигуряване, инвестициите и управлението на инвестиционни проекти, бизнес планирането, работата в екип.

Повече информация можете да видите във файла по-долу.

За справки и записвания:
стая № 407
тел: 02/4015820
моб.: 0888 415144
e-mail: mkamenov@vuzf.bg

Business Administration
10.12.10, 64 kb

 
Разработка от Калипърс