За ВУЗФ

Финансов мениджмънт и маркетинг на английски език

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Обучението по специалността „Финансов мениджмънт и маркетинг” се извършва изцяло на английски език, а неговата цел е да се подготвят квалифицирани специалисти в областта на паричните отношения, банковото дело и контрола на паричните потоци. Такива специалисти успешно се справят с управлението на икономическите процеси на равнище банка, небанкова финансова институция, финасов и данъчен отдел или фирма.


Завършилите специалността придобиват висше образование на образователно-квалификационна степен "Бакалавър” с професионална квалификация „Икономист”. Те са подготвени да заемат управленски длъжности във финансовата сфера и да вземат рационални решения на оперативно равнище. Тяхната реализация е много широка – в банковата система, финансовата администрация, капиталовите пазари, застраховането, социалното осигуряване, финансовите служби на предприятията, финансовия контрол, инвестиционните дружества и в други сфери.


Обучението по специалността е четири учебни години (осем семестъра) и завършва с държавен изпит. Студентите получават диплома от ВУЗФ с европейско приложение.

Задължително условие за прием е и представянето от страна на кандидата на валиден документ за успешно издържан TOEFL, IELTS или Cambridge ESOL сертификат - CAE или CPE.

 

Разработка от Калипърс