За ВУЗФ

Изпити и въпросници

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

 

Разписание за  аудиторната заетост на студентите от редовна и  задочна форма на обучение през зимния семестър на учебната 2017/2018 ІV курс

 
График за изпитната сесия на студентите от задочна форма на обучение през зимния семестър на учебната 2017/2018 година

 
График за изпитната сесия на студентите от редовна форма на обучение през зимния семестър на учебната 2017/2018 година

 
Разработка от Калипърс