За ВУЗФ

Изпити и въпросници

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

 

График за изпитната сесия на студентите от редовна и задочна форма на обучение през летния семестър на учебната 2019 г.

 
График за изпитната сесия на студентите от редовна и задочна форма на обучение през зимния семестър на учебната 2018/2019

 
Разработка от Калипърс