За ВУЗФ

ПРОЦЕДУРИ

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

ПРОЦЕДУРИ

 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор" 


Област на висше образование:           3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика 
Докторска програма:                           Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра:                                              Финанси 
Начална дата:
                         24.10.2016 г. 
Дата на заключителното заседание:
   10.05.2019 г.


Откритото заключително заседание ще се проведе на
10.05.2019 г. от 11:00 ч. в академичната зала на ВУЗФ.

 

Тема:                           Анализ на стойността на небанкови финансови институции за микрокредитиране в България

Докторант:                  Ирена Тодорова Вачева

Научен ръководител: доц. д-р Станислав Димитров

 

 

Документи към процедурата

 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор" 


Област на висше образование:           3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика 
Докторска програма:                           Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра:                                              Маркетинг и мениджмънт
Начална дата:
                         24.10.2016 г. 
Дата на заключителното заседание:
   07.03.2019 г.


Откритото заключително заседание ще се проведе на
07.03.2019 г. от 14:00 ч. в Академичната зала на ВУЗФ.

 

Тема:                           Финансово-икономически и социални промени в условията на

глобализация

Докторант:                  Момчил Петков Григоров

Научен ръководител: проф. д-р Боян Дуранкев

 

 

Документи към процедурата

 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор" 


Област на висше образование:           3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление:            3.8 Икономика 
Докторска програма:                          Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра:                                            Финанси

Начална дата:                                    28.06.2016 г. 
Дата на заключителното заседание:
   19.09.2018 г.


Откритото заключително заседание ще се проведе на
19.09.2018 г. от 11:00 ч. в Академичната зала на ВУЗФ.

 

Тема:                           Effects Of European Union And Customs Union Practices On Turkey And                                                Bulgaria And Their Comparisons

Докторант:                  Мехмет Коч

Научен ръководител: Доц. д-р Виржиния Желязкова

 

 

Документи към процедурата

 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор" 


Област на висше образование:           3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление:            3.8 Икономика 
Докторска програма:                          Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра:                                            Финанси

Начална дата:                                    28.06.2016 г. 
Дата на заключителното заседание:
   19.09.2018 г.


Откритото заключително заседание ще се проведе на
19.09.2018 г. от 14:00 ч. в Академичната зала на ВУЗФ.

 

Тема:                           Financial and Economic Crisis and Its Impact on Turkey’s Export Sectors

Докторант:                   Ахмет Саръдоган

Научен ръководител:    Доц. д-р Яким Китанов

 

 

Документи към процедурата

 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор" 


Област на висше образование:           3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление:            3.8 Икономика 
Докторска програма:                          Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра:                                            Маркетинг и мениджмънт

Начална дата:                                    06.10.2017 г. 
Дата на заключителното заседание:
   19.09.2018 г.


Откритото заключително заседание ще се проведе на 20
.09.2018 г. от 16:00 ч. в Академичната зала на ВУЗФ.

 

Тема:                           Economic Foresight & Scenario Thinking as a Planning Tool for Addressing                                            China’s Uncertain Environment

Докторант:                  Епаминондас Христофилопулос

Научен ръководител: Доц. д-р Даниела Илиева-Колева

 

 

Документи към процедурата

 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор" 


Област на висше образование:           3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление:            3.8 Икономика 
Докторска програма:                          Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра:                                            Финанси

Начална дата:                                    24.10.2016 г. 
Дата на заключителното заседание:
   20.09.2018 г.


Откритото заключително заседание ще се проведе на
19.09.2018 г. от 9:00 ч. в Академичната зала на ВУЗФ.

 

Тема:                           Банковото кредитиране в България след приемането в ЕС

Докторант:                  Кирил Димитров Димитров

Научен ръководител: проф. д-р Огняна Стоичкова

 

 

Документи към процедурата

 

 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор" 


Област на висше образование:             3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление:              3.8 Икономика 
Докторска програма:                            Счетоводство, контрол и анализ

Катедра:                                              Счетоводство и контрол
Начална дата:
                                     24.10.2016 г. 
Дата на заключителното заседание:
     18.09.2018 г.


Откритото заключително заседание ще се проведе на
18.09.2018 г. от 14:00 ч. в Академичната зала на ВУЗФ.

 

Тема:                           Методологически проблеми на публичния надзор над регистрираните                                 одитори

Докторант:                  Дияна Банкова Неделчева

Научен ръководител:   доц. д-р Али Вейсел

 

 

Документи към процедурата

 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор" 


Област на висше образование:            3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление:             3.8 Икономика 
Докторска програма:                           Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра:                                             Финанси

Начална дата:                                     20.12.2016 г. 
Дата на заключителното заседание:
    25.09.2018 г.


Откритото заключително заседание ще се проведе на 25
.09.2018 г. от 13:00 ч. в Академичната зала на ВУЗФ.

 

Тема:                            Банките за развитие в Европейския съюз

Докторант:                    Иван Кирилов Христов

Научен ръководител:     доц. д-р Даниела Бобева

 

 

Документи към процедурата

 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор" 


Област на висше образование:               3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление:                3.8 Икономика 
Докторска програма:                              Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра:                                                Финанси 
Начална дата:
                                       24.10.2016 г. 
Дата на заключителното заседание:
       14.09.2018 г.


Откритото заключително заседание ще се проведе на
14.09.2018 г. от 15:00 ч. в Академичната зала на ВУЗФ.

 

Тема:                           Възможности за усъвършенстване на финансирането на селското стопанство в България                                                                                                   

Докторант:                   Валентин Кръстев Бошкилов

Научен ръководител:    доц. д-р Юлия Добрева

 

 

Документи към процедурата

 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор" 


Област на висше образование:         3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление:          3.8 Икономика 
Докторска програма:                         Финанси, застраховане и осигуряване

Учебен съвет:                                    Финанси 
Начална дата:
                         28.06.2016 г. 
Дата на заключителното заседание:
12.01.2018 г.


Откритото заключително заседание ще се проведе на
12.01.2018 г. от 11:00 ч. в Академичната зала на ВУЗФ.

 

Тема:                           Ценови аспекти на функциониране на пазара на природен газ в България

Докторант:                 Марияна Крумова Вергиева

Научен ръководител:             доц. д-р Яким Китанов

 

 

Документи към процедурата

 

 

 

 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

 

 

 


Област на висше образование:         3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление:          3.8 Икономика 
Докторска програма:                         Счетоводство, контрол и анализ

Учебен съвет:                                    Счетоводство и контрол 
Начална дата:
                         28.06.2016 г. 
Дата на заключителното заседание:
17.07.2017 г.


Откритото заключително заседание ще се проведе на
17.07.2017 г. от 15:00 ч. в Академичната зала на ВУЗФ.

 

Тема:                           Измами във финансовите отчети – анализи и превенции

Докторант:                 Явор Храбринов Башев

Научен ръководител:             проф. д-р Стоян Стоянов

 

 

Документи към процедурата

 Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


 


Област на висше образование:

3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване

Учебен съвет: Застраховане и осигуряване

Начална дата:28.06.2016   г.

Дата на заключителното заседание:17.02.2017   г.

 

 

Откритото заключително заседание ще се проведе на 17.02.2017 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на ВУЗФ.

 

Тема: Financial markets and Non-linear Dynamic Chaotic Systems

Докторант: Райнхард Магенройтер (Reinhard Magenreuter), Германия

Научен ръководител: проф.дпн Сава Гроздев

Документи към процедурата

      Заповед за научно жури №99/19.12.2016 г.

      Автореферат на английски език - Райнхард Магенройтер

      Съкратен вариант на автореферат на български език

      Рецензия - Проф. дмн Грозьо Станилов (01.01.2017 г.)

      Рецензия - Доц. д-р Маню Моравенов (01.01.2017 г.)

      Становище - Проф. дпн Сава Гроздев (01.01.2017 г.)

      Становище - Доц. д-р Росен Николаев (01.01.2017 г.)

      Становище - Доц. д-р Стефан Симеонов (01.01.2017 г.)

 

 


Разработка от Калипърс